ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
หน้า 1/1
1
[Go to top]