ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ประกาศสอบราคาจ้าง


ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2560 article

 ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.pdf

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2560.pdf

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 article

 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม 2559.pdf

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 60 ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ สขร.1 article

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน  2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาตม  2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน   2560.pdf

ประกาศสอบราคางานโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 17 article

 คลิกอ่าน

ประกาศสอบราคางานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 17 article

 คลิกอ่าน

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]