ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
รวมภาพกิจกรรมต่างๆของอปพร. อบต.บ่อสุพรรณ


รับรางวัลการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแรลลี่ การปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับประเทศ
ประชุมEMSอปท.ที่นครนายก
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ
กิจกรรมแรลลี่ การกู้ชีพกู้ภัย ระดับอำเภอ
หน้า 1/1
1
[Go to top]