ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา

 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งรัดให้แรงงานสัญชาติเมียนมา

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งรัดให้แรงงานสัญชาติเมียนมา ดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัว ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติม 035535388 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
หน้า 1/35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  [ถัดไป]
[Go to top]