ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dotคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการเเพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการเเพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่.pdf

 

รับสมัครหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero warte ปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สำหรับหมู่บ้านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

เเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าข่ายการรายงาน ทส. 2 ตามมาตร 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (หากผู้ประกอบการท่านใดยกเลิกกิจการดังกล่าวโปรดแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ)

 เเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าข่ายการรายงาน ทส. 2 ตามมาตร 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (หากผู้ประกอบการท่านใดยกเลิกกิจการดังกล่าวโปรดแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ)

ประกาศเรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2563

 ประกาศเรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) หากผู้ใดสนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ Word Office ได้ที่ www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดโยตรงได้ที่คุณกุลพิทิพย์ วงค์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา โทร 022430140 ต่อ 404 หรือ 0817203563

 

 

หน้า 1/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]