ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่2565
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
28 กันยายน 2564 วันธงชาติไทย
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 'บ่อสุพรรณชันโรง'
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้ร่วมสังเกตุการณ์ การดำเนินงานจัดตั้ง 🏥ศูนย์กักกัน ผู้มีความเสี่ยงสูง ประจำตำบลบ่อสุพรรณ ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โดยศูนย์ฯดังกล่าว รองรับ ผู้เข้ารับการกักตัวเป็น จำนวน 100 เตี
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและ อสม.ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณได้นำชุด PPE และอุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ม.3 บ้านรางเข็มทอง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่า เชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระ บาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วย ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับ สมาชิกอง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (ตัวแทนนายก) ได้เข้าประชุมร่วมกับนายอำเภอ สองพี่น้อง กำนันตำบลบ่อสุพรรณและตัวแทน จากผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิดเชิงร
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]