ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค article
การสาธารณูปโภค
 
            ในเขตพื้นที่ปกครองของ อบต. บ่อสุพรรณ มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริหารแก่ประชาชน ดังนี้
 
การประปา
ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณใช้ระบบประปาหมู่บ้านซึ่งบริการจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ 
 
ลำดับที่
บริเวณ
ที่ตั้งประปา
หมู่ที่
ชนิด
ระบบประปา
สร้างโดย
พื้นที่ให้บริการ
ครัวเรือนที่ใช้ประปา
ประชากรที่ใช้ประปา
1
บ้านโป่ง
ตาเหียน
17
ผิวดิน
กรมส่งเสริมฯ
ปี 2549
หมู่ที่ 17 และ 4 (บางส่วน)
333
1,444
2
บ้านหัวกลับ
5
บาดาล
กรมทรัพย์ ฯ
ปี 2544
หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 5,7,13 (บางส่วน)
301
1,207
3
บ้านหนองตัดสาก
13
ผิวดิน
กรมส่งเสริม ฯ
ปี 2549
หมู่ที่  5,13 (บางส่วน)
236
1,099
4
หนองขุย
18
บาดาล
กรมอนามัย
ปี 2544
หมู่ที่ 18 และ หมู่ที่ 7 บางส่วน
300
1,112
5
หนองพันเทา
12
ผิวดิน
อบจ.สุพรรณบุรี
ปี 2548
หมู่ที่ 12
46
850
6
บ้านหนองพันยัง
14
ผิวดิน
กรมส่งเสริม ฯ
ปี 2554
หมู่ที่ 14 และหมู่ 8 (บางส่วน)
196
808
 
 
ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณใช้ระบบประปาหมู่บ้านซึ่งบริการจัดการโดยคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ 
 
ลำดับที่
บริเวณ
ที่ตั้งประปา
หมู่ที่
ชนิด
ระบบประปา
สร้างโดย
พื้นที่ให้บริการ
ครัวเรือนที่ใช้ประปา
ประชากรที่ใช้ประปา
1
บ้านทับกระดาน
2
ผิวดิน
กรมส่งเสริม ฯ
ปี 2550
หมู่ที่ 1,2
371
1,605
2
บ้านดอนตำลึง
4
บาดาล
กรมอนามัย
ปี 2547
หมู่ที่ 3,4
309
1,463
3
บ้านหนองแขม
6
บาดาล
ร.พ.ช.
ปี 2546
หมู่ที่ 6
219
941
4
บ้านหนองเฝ้า
9
ผิวดิน
อบต.บ่อสุพรรณ
ปี 2554-2555
หมู่ที่ 9
231
1,035
5
บ้านหัววัง
10
บาดาล
ร.พ.ช.
ปี 2544
หมู่ที่ 10
177
763
6
บ้านบ่อสุพรรณ
16
บาดาล
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2521
หมู่ที่ 16
256
1,126
 
 
 
 
การคมนาคม ในเขตพื้นที่ตำบล  ดังนี้        
 
ถนนสายหลัก
-  ถนนลาดยาง                             จำนวน       48    สาย             ความยาวรวม       87.74   กม.
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก               จำนวน       18   สาย              ความยาวรวม       12.55  กม.
-  ถนนหินคลุก                              จำนวน       61   สาย              ความยาวรวม      70.70   กม.
-  ถนนกรวด/ลูกรัง                         จำนวน        2    สาย              ความยาวรวม        2.30   กม.
 
 
การโทรคมนาคม
- เสารับส่งสัญญาณ                       จำนวน       10    แห่ง
- ตู้โทรศัพท์ตามหมู่บ้าน                 จำนวน        1     แห่ง
 
การไฟฟ้า
- อบต.ดำเนินการ                         จำนวน      26    ต้น
- กรมทางหลวง ดำเนินการ             จำนวน     101    ต้น
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- คลอง                                      จำนวน        6    สาย              ความยาวรวม    70.0    กม.
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระน้ำ                                     จำนวน       7   แห่ง
         - บ่อบาดาล                                 จำนวน       6  แห่ง
         - อ่างเก็บน้ำ                                จำนวน       6  แห่ง

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.บ่อสุพรรณ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชร article
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ article
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา article
ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข article
สถาบันและองค์กรทางศาสนา article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163843)

 น้ำประปาหมู่5 เป็น***อะไรปิดน้ำได้ทุกคืน***ๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ***ๆๆๆๆๆๆๆๆ วันที่ตอบ 2016-05-07 21:55:06 IP : 125.26.74.57


ความคิดเห็นที่ 2 (164879)

 ถ้าเราต้องการขอเครื่องออกกำลังกายให้คนทุกกลุ่มวัยมาใช้เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย​ เราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูรร.วัดหนองพันเทา วันที่ตอบ 2018-03-18 21:48:48 IP : 49.48.243.98[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล