ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา article
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
 
       ประเภทสถานศึกษา
    อยู่ในสังกัด อบต.
                     อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น
     จำนวน แห่ง / ปี
        รัฐบาล/แห่ง/ปี
      เอกชน/แห่ง/ปี
 
 2554
 2555
 2556
 2554
 2555
 2556
 2554
 2555
 2556
1.ระดับก่อนวัยเรียน
    5
    7
    7
   3
   3
   7
    -
    -
     -
2.ระดับประถมศึกษา
    -
    -
    -
   8
   8
   8
    -
    -
     -
3.ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส)
    -
    -
    -
   3
   3
   3
    -
    -
     -
4.ระดับมัธยมศึกษา
    -
    -
    -
   1
   1
   1
    -
    -
     -
 
 
สถานศึกษาในพื้นที่
            1.ระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย
                  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อสุพรรณ
                  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตำลึง
                  1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวฬุวัน
                  1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวกลับ
                  1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองพันเทา
                  1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระดี่
                  1.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อสุพรรณ
 
            2.ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย
                  2.1 โรงเรียนวัดกระดาน
                  2.2 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
                  2.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
                  2.4 โรงเรียนวัดหัวกลับ
                  2.5 โรงเรียนวัดหนองพันเทา
                  2.6 โรงเรียนวัดหนองกระดี่
                  2.7 โรงเรียนวัดหนองเฝ้า
                  2.8 โรงเรียนบ้านหัววัง
                 
 
            3.ระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
                  3.1 โรงเรียนวัดทับกระดาน
                  3.2 โรงเรียนบ้านหัววัง
                  3.3 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
 
            4.ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
                  4.1 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย        
            1.สายตรวจบ้านหัววัง
            2.สายตรวจบ้านดอนกระเพรา

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.บ่อสุพรรณ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชร article
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ article
ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข article
สถาบันและองค์กรทางศาสนา article
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล