ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
กองคลัง อบต.บ่อสุพรรณ
   
  นางสาววัลนีย์  กมลวิทย์ศิริ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
นายกฤษณะ  บุญเสือ   นางสาวปาริยา  มุ่งเจริญรัตน์
นักวิชาการคลัง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
 
นายบุญธรรม  หัสแดง   นางรุจิเรข  รัชต์เดชากุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เจ้าหน้าที่พัสดุ
     
  พนักงานจ้างทั่วไป   
     
     
  นางสาวจงรักษ์  จงบัญญัติ   
  คนงานทั่วไป   
     
     
  นางสาววิภาวี  กาบทอง  
  คนงานทั่วไป  
     
   
  นายอภิรมย์  กระต่ายทอง  
  คนงานทั่วไป (คนขับรถ)  
     

 
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บ่อสุพรรณ

สำนักงานปลัด อบต.บ่อสุพรรณ
กองช่าง อบต.บ่อสุพรรณ
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ่อสุพรรณ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อสุพรรณ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร อบต.บ่อสุพรรณ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2016 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.095 481 4459