ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ผู้บริหาร อบต.บ่อสุพรรณ article
   
   นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ   
  นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ่อสุพรรณ  
     
     
 นายมนู  เชื้อฉ่ำหลวง     นายทนงศักดิ์  ตันติเกษตรกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ  
     
     
  นายสมยศ  ผิวสุข  
  เลขานุการนายก  
     
 
นายพิชัย โชคดำรงสุข   นายนิรันดร์ เล้าวัฒพงษ์
ที่ปรึกษานายก   ที่ปรึกษานายก
     
     

 
ผู้บริหารอบต.บ่อสุพรรณ

สมาชิกสภา อบต.บ่อสุพรรณ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (157480)

 แจ้งนายกฯให้ด้วยครับ เรื่องถนนราดยางที่ 4 แยกดอนตำลึง ทางผู้รับเหมาไม่ได้เจาะทางระบายน้ำให้กับบ้านที่ระดับต่ำกว่าถนน (ฝั่งแยกโรงเรียน)

ฝนตกมาจะไม่มีทางระบายน้ำ รวมไปถึงท่อประปาที่ยังไม่ได้เก็บฝั่งลงไปใต้ดิน รบกวนทาง อบต.แจ้งผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาตรี (i_chatree-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-29 12:52:47 IP : 171.96.245.243


ความคิดเห็นที่ 2 (163400)

กินเยอะระวังท้องแตกกันนะะะะะะะะะ5555555555555

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เอ่ย วันที่ตอบ 2015-04-09 10:18:58 IP : 122.154.18.240


ความคิดเห็นที่ 3 (163405)

                     มาตรา 12  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                    (1) ตาย
                    (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลาออก
                    (3) มีการยุบสภาตำบล
                   *(4) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่กระทำให้แก่สภาตำบลนั้น
                    (5) สภาตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของตำบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
                    (6) นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
                    (7) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติ
ฝากให้ประธานสภา อ่านด้วยนะ ทำผิดศีลธรรม ความประพฤติไม่เหมาะสม  ออกจากตำแหน่ง ไปเหอะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาชนผู้เสียภาษี วันที่ตอบ 2015-04-11 00:02:56 IP : 49.237.137.181


ความคิดเห็นที่ 4 (163406)

อำนาจหน้าที่ของประธานสภา 

1. ชวนลูกบ้านเล่นการพนัน 

2. ชวนภรรยาชาวบ้านเที่ยว 

3. ประพฤติตน ไม่เหมาะสม 

4. ใช้อำนาจโดยมิชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ภรรยาตัวเอง (หน่วยงานราชการ ไม่ใช่ บริษัทเอกชน) เห็นใจคนที่เขาทำงาน บ้าง 

5.  สร้างความปั่นป่วน แตกแยกในองค์กร 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาชน ตาดำๆ วันที่ตอบ 2015-04-11 10:52:03 IP : 49.237.35.75


ความคิดเห็นที่ 5 (163409)

 แจ้ง นายกฯ ให้ทราบ กรุณาหากเอาคนดี มาเป็นทีมบริหาร อบต ค่งดีกว่านี้ สมาชิก หมู่ 4 ชาวบ้านเลือกเข้ามาหวังมาพัฒนา หมู่บ้าน 

แต่สมาชิก หมู่ 4 แจ้งอะไรไปไม่ได้ซักเรื่อง ช่วยทำให้ไวเหมือนหาเสียงด้วย 

ผู้แสดงความคิดเห็น คน วันที่ตอบ 2015-04-12 08:32:33 IP : 49.237.10.3


ความคิดเห็นที่ 6 (163414)

 ประธานสภา ว่างมาก  555((((((

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเว้ยเฮ้ย วันที่ตอบ 2015-04-13 20:53:52 IP : 49.237.4.73


ความคิดเห็นที่ 7 (163415)

 ประธานสภาห่วยแตก 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เอ่ย (Ta_ta-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-04-14 11:44:54 IP : 49.237.12.122


ความคิดเห็นที่ 8 (163427)

 วันนี้ ประธานสภา ไม่ทำงานนะ หยุด ทุกวันที่ 1 กับ 16 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเล่นหวย วันที่ตอบ 2015-04-16 23:01:45 IP : 49.237.160.109


ความคิดเห็นที่ 9 (163430)

 สิ่งอัปมงคลในสากลโลก คงสมสู้กับความอัปรีย์ จัญไร คุณถึงได้เกิดมาในนาม ว่า#สัตว์ประเสริญ# ที่คอยคิดว่าดีแต่ตัว ชั่วแต่คนอื่น มนุษย์พวกนี้ เรียกว่า พวก อัปมง"คน" 
บางครั้ง เราก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ กับคนที่จิตใจกันดาร เพราะขาดการพัฒนาทางจิตสำนึก และความเจริญเข้าไม่ถึง #กมลสันดาร#

ผู้แสดงความคิดเห็น คน วันที่ตอบ 2015-04-17 22:52:57 IP : 49.237.130.22


ความคิดเห็นที่ 10 (163431)

 ถ้า เอา ผู้นำแบบนี้ มาอยู่ใน อบต  ก็มีแต่ทางเสื่อม  ลาออกไปเถอะ  คุณประธานสภาที่เคารพ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวบ้าว ที่ทนเห็นความอัปปลี ไม่ได้ วันที่ตอบ 2015-04-18 08:40:41 IP : 49.237.128.149


ความคิดเห็นที่ 11 (163443)

บอกได้คำเดียว ว่า เลวได้อีก ประธาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น คน วันที่ตอบ 2015-04-19 13:07:08 IP : 49.237.129.164


ความคิดเห็นที่ 12 (163446)

การกระทำที่ทำอยู่ รู้ไหมว่าชาวบ้านพนักงาน เขาเอือมระอา แค่ไหน 

เกิดในตระกูลใหญ่ เกิดในครอบครัวดี แต่ทำสันดาน แบบนี้ไม่ไหวนะ ชวนสมาชิก ลูกบ้านเล่นการพนัน แถม ยังมีเรื่องฉาว คาวโลกี อีกมากมาย 

ผู้แสดงความคิดเห็น รู้จริง วันที่ตอบ 2015-04-19 20:34:53 IP : 49.237.5.113


ความคิดเห็นที่ 13 (163498)

 คัดค้านให้ประธานสภาลาออก 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวบ้าน วันที่ตอบ 2015-05-25 11:54:17 IP : 49.237.175.41


ความคิดเห็นที่ 14 (163510)

 ประธานสภา ลาออกไปเถอะ เสียดายเงินเดือน ให้คนที่เขาอยากทำงานจริงๆๆ ไปทำดีกว่า 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้รู้ วันที่ตอบ 2015-05-31 22:15:36 IP : 49.237.12.2


ความคิดเห็นที่ 15 (163514)

 อบต.หมู่ 4  ลาออกไปดูบอลเหอะ

ผู้แสดงความคิดเห็น - วันที่ตอบ 2015-06-04 06:48:26 IP : 49.237.138.119


ความคิดเห็นที่ 16 (163685)

ขอชื่นชม ประธานสภา อบต.บ่อสุพรรณ

ท่านเป็นกองเชียร์ฟุตบอล ที่เกาะติดทุกขอบสนาม

ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ และนอกประเทศ 

ท่านว่าง เหลือเกิน สุดยอด มาก 

ผู้แสดงความคิดเห็น คน (No-dot--at-gmail)วันที่ตอบ 2015-10-13 16:07:05 IP : 49.237.139.96


ความคิดเห็นที่ 17 (165182)

เบอร์โทรติดต่อ อบต. เบอร์อะไรครับ 035402279 หรือเปล่าครับ
ผมโทร 2 วันแล้วครับ ยังติดต่อไม่ได้เลยครับ

1.ไม่รับสาย

2.ไม่ว่าง

3.ไม่ติด 

ผู้แสดงความคิดเห็น สอบถามเบอร์โทรศัพท์ วันที่ตอบ 2019-02-14 10:08:59 IP : 203.158.208.72


ความคิดเห็นที่ 18 (165183)

ถามจริงนะครับว่า อบต ที่นี่มีหน้าที่อะไร มีวิธีการสรรหาสมาชิกมาอย่างไร แต่ละคนที่เข้ามาทำงานที่ อบต ใช้วิธีคัดเลือกมาจากลูกหลาน ญาติ ของสมาชิกเหรอครับ. เข้าไปติดต่ออะไรแต่ละครั้งโยนกันไปโยนกันมา  

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวบ้านหน้าเหนื่อยๆ วันที่ตอบ 2019-02-14 18:56:00 IP : 49.48.241.213


ความคิดเห็นที่ 19 (165184)

อบต. ที่นี่ดีนะครับ .... ห่านจิก

1. สอบถามอะไรไม่เคยตอบ

2. ตอบอะไรไม่ตรงคำถาม

3. แก้ปัญหาไม่เคยจบ ทำแบบขอไปที แล้วก็เพิ่มปัญหาใหม่

4. เจ้าหน้าที่ไม่พร้อมให้บริการ ไร้ความรู้ ไร้ความสามารถ

ผู้แสดงความคิดเห็น บ้สนฉัน...ฉันรักนะ วันที่ตอบ 2019-02-14 18:57:58 IP : 223.24.151.79[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล