ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อสุพรรณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งรัดให้แรงงานสัญชาติเมียนมา