ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา

 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ศรีรัตนนาวิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองพันเทา เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ไฟ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ไฟ และ กลางแจ้ง

 

 กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

ให้การต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิในการทำการวิจัยทางการเกษตร article
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการลดการเผาอ้อยฯ article
องค์การบริหารสวนตำบลบ่อสุพรรณร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงะื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ article
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 2566 และการต่อยอด article
กิจกรรมพิธีเปิดตลาดบ้านดอน article
กิจกรรมการประกวดยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหัววัง article