ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา

 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ศรีรัตนนาวิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองพันเทา เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ไฟ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ไฟ และ กลางแจ้ง

 

 กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565