ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ตรวจสอบการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายเสรี ลำทา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พร้อมด้วย นางนิชาภัทร ศรีรัตนนาวิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้ลงพื้นที่สำรวจทางสาธารณะ เพื่อตรวจสอบการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ