ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
จุดเรียนรู้การทำถังขยะเปียกในครัวเรือน article

 
เกร็ดความรู้ของสาธารณสุข

กาหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ article
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 article
การคัดแยกขยะมูลฝอย article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ก่อนเทศกาลสงกรานต์
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ การถอดบทเรียนสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและแปรรูปอาหาร
แนวทางรักษาโรคลัมปีสกิน 2
แนวทางรักษาโรคลัมปีสกิน
ตรุษจีน กินดี สุขภาพดี ห่างไกลโรค
กินเจ เลือกกิน อิ่มบุญ สุขภาพปังๆ
เลือกให้บุญ
ขี่รถจักรยานยนต์แบบ New Normal
ตรวจ HIV ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง
7 เคล็ดลับ ลดเสี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรม
โรคหลอดเลือดสมอง รับยาให้ทันภายใน 4 ชม.ครึ่ง ลดความพิการได้
ไข้หวัดใหญ่ ทุกสายพันธุ์ ป้องกันด้วยมาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด และฉีดวัคซีนป้องกัน
เบาหวาน รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม
ไปพื้นที่เสี่ยงมา ทำไงดี
มือนี้อย่าให้ใครมาจับ
ปิดปากคุณได้ ก็จะปิดปาก ไม่อยากให้คุณลำบาก ติดเชื้อจากใคร
นโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ฝุ่น PM 2.5 ภายในรถ
ทำไม "ฝุ่นควัน" ชอบมาช่วงที่อากาศหนาว
ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี
ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง
เกราะป้องกันโควิด 19
อย่าหยุด 5 มาตรการหลักป้องกันโควิด-19
สู้โควิด-19ไปด้วยกัน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสไคโรน่า
การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
หน้ากากอนามัยใส่อย่างไรให้ถูกต้อง
มารู้จัก...ไวรัสโคโรนา สายพันะุ์ใหม่ 2019
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะ หัวข้อ สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 ในประเทศไทย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563