ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบข้อบัญญัติ)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฐานราก)

 

 

 

O21