ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พร้อมด้วย ประธานสภาฯ สมาชิกฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

ให้การต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิในการทำการวิจัยทางการเกษตร article
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการลดการเผาอ้อยฯ article
องค์การบริหารสวนตำบลบ่อสุพรรณร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงะื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ article
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 2566 และการต่อยอด article
กิจกรรมพิธีเปิดตลาดบ้านดอน article
กิจกรรมการประกวดยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหัววัง article