ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พร้อมด้วย ประธานสภาฯ สมาชิกฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565