ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

 


คำแถลงนโยบาย นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

 

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ