ReadyPlanet.com
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด

จัดซื้อวัสดุป้ายเลือกตั้ง ฯ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)

จัดซือวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการฯ)

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บษ13 สพ.

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล
จัดซื้อจัดจ้างปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2564