ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
🏥ศูนย์กักกัน ผู้มีความเสี่ยงสูงประจำตำบลบ่อสุพรรณ ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล

นายอำเภอสองพี่น้อง
ได้ร่วมสังเกตุการณ์ การดำเนินงานจัดตั้ง
🏥ศูนย์กักกัน ผู้มีความเสี่ยงสูง ประจำตำบลบ่อสุพรรณ
ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โดยศูนย์ฯดังกล่าว
รองรับ ผู้เข้ารับการกักตัวเป็น จำนวน 100 เตียง
และเริ่มดำเนินงานตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปกิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565