ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ    “มุ่งพัฒนารอบทิศ  สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564-30 เมษายน 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบ (ภป.1) และชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

"หอมแดง" เพิ่มภูมิต้านหวัด

หากไม่เขียนถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณต้านหวัดในช่วงนี้ต้องถือว่าตกยุค

ดูทั้งหมด
6 อันดับอาหารเช้าจานโปรด เมนูไหนเปี่ยมประโยชน์มากที่สุด

เรารวบรวมอาหารเช้าที่คุณคุ้นเคย 6 เมนู ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (Ani-Aging)

ดูทั้งหมด
เคล็ดลับหลีกเลี่ยงอาการหวัดง่ายๆ ที่เรายังไม่รู้

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งที่เข้าหน้าหนาวแล้ว แต่กรุงเทพฯ กลับยังร้อน

ดูทั้งหมด


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 'บ่อสุพรรณชันโรง'
ดูเพิ่มเติม


วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้ร่วมสังเกตุการณ์ การดำเนินงานจัดตั้ง 🏥ศูนย์กักกัน ผู้มีความเสี่ยงสูง ประจำตำบลบ่อสุพรรณ ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โดยศูนย์ฯดังกล่าว รองรับ ผู้เข้ารับการกักตัวเป็น จำนวน 100 เตี
ดูเพิ่มเติม


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและ อสม.ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7
ดูเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณได้นำชุด PPE และอุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
ดูเพิ่มเติม


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ม.3 บ้านรางเข็มทอง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ดูเพิ่มเติม


เมื่อวันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่า เชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระ บาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วย ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับ สมาชิกอง
ดูเพิ่มเติม